આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

9 October 2015

KISHOR PARMAR: STD. 1 TO 8 PARINAAM PATRAK FILE BY BHAVDIP VADHER...

KISHOR PARMAR: STD. 1 TO 8 PARINAAM PATRAK FILE BY BHAVDIP VADHER...: FIRST SEM. TOTAL EXAM FILE  THIS EXAM FILE'S PASWORD IS- " alspv " FOR DOWNLOAD OF STD-8 FILE CLICK HERE FOR DOWNLO...