આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

8 December 2015

DOWNLOAD GUNOTSAV PREVIOUS YEARS QUESTION PAPER OF STD. 6 TO 8.

गुणोत्सव  6 नी तैयारी  माटे  पाछला वर्षों ना तमाम ओफिसियल प्रश्नपत्रो डाउनलोड करो एक ज क्लिक मा :

Download Previous Years papers and Give Practice TO Your Students,

It’s Very Useful For Make Practice and Preparation of Gunotsav, This Question Papers are Std:6 to 8 Open Below Link and Download Questions paper:


Standard – 6 A
Standard – 6 B
Standard – 6 C
Standard – 7 A
Standard – 7 B
Standard – 7 C
Standard – 8 A
Standard – 8 B
Standard – 8 C