આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

17 December 2013

અતિ અમૂલ્ય ૧૩ ઈ-બુક ડાઉનલોડ કરો એક ક્લિકે. પુસ્તકના નામ : જીવનમાં વિજ્ઞાન, વિશ્વશાંતિના રાહબરો, દેવદૂત, આરણ્યક, બહાના ના કાઢ દોસ્ત, ફિલ્મ જોવાની કળા, કેપ્ટન લક્ષ્મી સહેગલ વધુ માટે ઝડપથી મુલાકાત લો.