આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

17 December 2013

.પ્રાથમિક શાળાના બાળકોને ઘડિયાળમાં જોતા શીખવો. તેના માટે એક સરસ મજાની ઓડિયો-વિઝ્યુઅલ ફાઈલ છે. જે આપ મફતમાં ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

Primary Edusafar. Com: Teach children to look at the clock (Audio Visual ...: You are welcome all friends, We should try teach school children through innovative methods. Every child can learn in their own way. I...